Ürünlerimiz

Atılgan F1

Atılgan F1

Multi hıyar çeşididir. Bitki güçlü, generatif vejetatif dengesi çok iyi, meyve tutumu çok iyi; ana g

Baron 502 F1

Baron 502 F1

Bitkisi güçlü ve kompakt yapıdadır. Çeşidimiz kuvvetli kök yapısına sahip ve erkencidir. Yaprak yapı

Sancanto F1

Sancanto F1

Erken Sonbahar ve geç ilkbahar performansı çok iyidir. Özellikle Karadeniz bölgesine önerdiğimiz yar

Fadia F1

Fadia F1

Erken sonbahar, geç ilkbahar ve Yaz dönemine uygun, küllemeye, hıyar mozayık virüsüne (CMV) ve hıyar

Katrina F1

Katrina F1

Bitkisi orta güçlü ve yarı açık yapıdadır. Yaprakları orta küçük, boğum araları kısadır. Her boğumda

Melen F1

Melen F1

İlkbahar ve Erken Sonbahar üretimine uygun, erkenci ve verimli bir çeşittir. Bitki gelişimi yavaş, o

Eser F1

Eser F1

Bitki orta güçlü, kısa internodlu olup her internotta 1-2 meyve vermektedir. Verimi ile eken üretici

Deste F1

Deste F1

Bitki güçlü, vejetatif / generatif dengesi  çok iyidir, meyve tutumu ana gövde 2-3lü,  yan

Efsane F1

Efsane F1

Bitki orta güçlü ve açık yapılıdır. İnternod arası orta uzun olup her internod dan 1-2 meyve gösteri

Hoyrat F1

Hoyrat F1

Bitki güçlü, her boğumda 1-2li meyve verir, yan dalı altta uzun, üstlerde ise orta ve yan dal meyve