Geleceğimiz, Geleceğiniz...

Elementor #5573 - Ag Tohum

Elementor #5573

  CV Ekle

  Kişisel & İletişim Bilgileriniz

  Eğitim Bilgileriniz

  İş Deneyiminiz

  Sayın CV sahibi,

  Veri Sorumlusu AG Tohum Sanayi Ticaret A.Ş. (“AG Tohum”) tarafından internet sitesi aracılığıyla sağladığınız kişisel verileriniz* iş başvurunuzun değerlendirilebilmesi amacıyla toplanmaktadır. İş başvuru formunda (“Form”) sağladığınız özgeçmişinizde, başvurunuzun çeşitli aşamalarında ve yüz yüze gerçekleştirilen iş görüşmelerinde tarafınızca sağlanan ve sağlanacak olan kişisel verileriniz[1]; 6698 Sayılı Kanun’un 5. ve 6. Maddesine uygun olarak, sözleşmenin kurulması ve ifası hukuki sebebine dayanarak; işe yatkınlığınızın, AG Tohum Şirket kriterlerine uygunluğun ve iş başvurunuzun değerlendirilmesi amacıyla işlenmektedir. İş başvurunuzun olumsuz sonuçlanması halinde aynı nitelikteki pozisyonlar için değerlendirilmek üzere verdiğiniz onaya istinaden silme talebinize kadar saklanır ve her halde 1 yıl içerisinde silinir.

  6698 Sayılı Kanun Madde 11 uyarınca kişisel verilerinize ilişkin sorularınız olması halinde, Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’e göre AG Tohum Sanayi Ticaret A.Ş.’ne taleplerinizi iletebilirsiniz.

  Saygılarımızla,

  AG Tohum Sanayi Ticaret A.Ş.