Geleceğimiz, Geleceğiniz...

EXPORT DOMATES - Ag Tohum

EXPORT DOMATES

MUALLA F1

Segment: Sırık Domates
Üretim Tipi: Sera
Yetiştirme Dönemi: Güz-Geç Güz
Boyut: 190 – 220 gr


• Bitkisi güçlü, koyu yeşil yapraklı ve boğum araları kısadır.
• Tel seviyesinde meyve tutumları çok iyidir.
• Yuvarlak meyveli ve hafif yatık kalikslidir.
• Yüksek verimli ve erkenci bir çeşittir.
• Meyveleri koyu kırmızı, sert ve gösterişli bir yapıya sahiptir.
• Cladosporium Yaprak Küfü’ne dayanıklıdır.
• Domates Lekeli Solgunluk Virüsü, Nematod’a ve Domates Sarı Yaprak Kıvırcıklık virüsüne toleranslıdır.Hastalık Dayanımları:
(HR) ToMV / VaVd / Ff:1-5 / Fol: 0,1
(IR) MaMiMj / TSWV / TYLCV

ARTHEON F1

Segment: Sırık Domates
Üretim Tipi: Sera
Yetiştirme Dönemi: Kışlık
Boyut: 180-200 gr

• Bitkisi güçlü yapıdadır.
• Meyve üniformitesi çok yüksektir.
• Meyveler hafif basık-yuvarlaktır. 
• Yüksek verim, devamlılık özelliğine sahiptir. 
• Yaprak kapaması iyi olup meyve yanıklığı olmaz.
• Raf ömrü iyi, nakliye dayanımı yüksektir. 
• Soğuk koşullarda meyve tutma başarısı yüksek, meyve kalitesi iyidir.
• Kış üretimlerinde üst salkımlarda meyvede küçülme olmaz, yeşil omuz yapmaz.
• Fusarium Solgunluğuna dayanıklıdır.
• Domates Lekeli Solgunluk Virüsü, Nematod’a ve Domates Sarı Yaprak Kıvırcıklık virüsüne toleranslıdır.

Hastalık Dayanımları:
(HR) ToMV/Va/Vd/Fol:0,1/For
(IR) TYLCV/TSWV/ (Ma, Mi, Mj)

FORESTER F1

Segment: Sırık Domates
Üretim Tipi: Sera
Yetiştirme Dönemi: Erken Bahar-Bahar
Boyut: 200-220 gr


• Bitkisi güçlü yapıdadır.
• Meyveler koyu kırmızı ve serttir.
• Üst salkımlarda meyve de küçülme olmaz, yeşil omuz yapmaz.
• Kasım, Aralık üretimlerinde, soğuk dönemde meyve tutumu çok iyidir, verimi yüksektir.
• Fusarium Solgunluğuna dayanıklıdır.
• Domates Sarı Yaprak Kıvırcıklık Virüsüne toleranslıdır.Hastalık Dayanımları:
(HR) ToMV/Va/Vd/Fol:0,1/For
(IR) TYLCV

ATAK F1

Segment: Sırık Domates
Üretim Tipi: Sera
Yetiştirme Dönemi: Güz-Bahar
Boyut: 160 – 170 gr


• Güçlü ve yarı açık bitki yapısına sahip domates çeşididir.
• Her salkımda 5-6 meyve olup, meyvesi sert, raf ömrü uzun ve parlak kırmızı renktedir.
• Bu çeşidin en büyük özelliği ERKENCİDİR.
• Atak F1, özellikle virüs probleminin yoğun olduğu bölgelerde üreticinin kurtarıcısı olacaktır.
• Cladosporium Yaprak Küfü’ne dayanıklı, Nematod’a, Domates Sarı Yaprak Kıvırcık Virüsüne ve Domates Lekeli Solgunluk Virüsüne toleranslı olması çeşidin önemli özelliklerindendir.Hastalık Dayanımları:
(HR)ToMV/Va/Vd/Fol:0,1/Ff:1-5
(IR) TSWV/TYLCV/Ma/Mi/Mj

HALAY 344 F1

Segment: Sırık Domates
Üretim Tipi: Sera ve Açık Saha
Yetiştirme Dönemi: Kış-İlkbahar
Boyut: 180-200 gr


• Bitki yapısı yarı kapalı, basit ve düzenli salkım yapısında, internod araları dardır.
• Meyve şekli yuvarlak veya hafif yassı yuvarlaktır.
• Meyve tutumu iyi, olgun rengi kırmızı, orta-erkenci çeşittir.
• Çeşit özellikle Akdeniz sahillerinde kış ve ilkbahar üreticiliğinde kullanılırken, Marmara, Karadeniz, İç Anadolu, Akdeniz’in yüksek kesimleri ve Ege’de ilkbahar ve yaz üreticiliğinde açık sahada da kullanılmaktadır.
• Cladosporium Yaprak Küfü’ne dayanıklı, yüksek verimli çeşittir.Hastalık Dayanımları:
(HR) ToMV/Va/Vd/Fol:0,1/Ff:1-5

MELİS F1

Segment: Sırık Domates
Üretim Tipi: Sera
Yetiştirme Dönemi: Güz-Bahar
Boyut: 170-180 gr


• Güçlü ve yarı kapalı bitki yapısına sahip domates çeşididir.
• Erkenci ve hasat aralığı kısadır.
• Her salkımda ortalama 5 meyve olup, çeşidin meyvesi mükemmel derecede parlak ve kırmızı renktedir.
• Nematod’a toleranslıdır.Hastalık Dayanımları:
(HR) ToMV/Va/Vd/Fol:0,1
(IR) Ma/Mi/Mj

HANEDAN F1

Segment: Sırık Domates
Üretim Tipi: Sera ve Açık Saha
Yetiştirme Dönemi: Kış-İlkbahar
Boyut: 170 – 190 gr


• Bitkisi güçlü ve soğuk dönem performansı çok iyidir.
• Orta erkenci olan çeşidimizin çiçeklenmesi iyi, toplam verimi yüksektir.
• Meyveler yuvarlak ve dilimsizdir.
• Meyveler koyu kırmızı ve serttir, sıcak dönemde yeşil omuz yapmaz.
• Küllemeye dayanıklıdır.
• Domates Sarı Yaprak Kıvırcıklık virüsüne toleranslıdır.Hastalık Dayanımları:
(HR) ToMV/Va/Vd/Fol:0,1/Lt
(IR) TYLCV

SAVANORA F1

Segment: Sırık Domates
Üretim Tipi: Sera
Yetiştirme Dönemi: Güz-Geç Güz
Boyut: 180 – 200 gr


• Bitkisi güçlü ve yarı kapalı yapıdadır, virüs dayanımlı çeşidimizdir.
• Çiçeklenmesi ve meyve tutumu çok iyidir.
• Meyveler koyu kırmızı renkte ve serttir.
• Meyveler hafif basık-yuvarlaktır.
• Güz üretimlerinde, sıcak dönemde meyve tutumu çok iyidir, verimi yüksektir.
• Kış üretimlerinde üst salkımlarda meyvede küçülme olmaz, yeşil omuz yapmaz.
• Domates Lekeli Solgunluk Virüsü, Nematod ve Domates Sarı Yaprak Kıvırcıklık Virüsüne toleranslı olması çeşit için önemli bir avantajdır.Hastalık Dayanımları:
(HR) ToMV/VaVd /Fol:0,1/Lt
(IR) TSWV/TYLCV/MaMiMj

SYLVIANA F1

Segment: Sırık Domates
Üretim Tipi: Sera
Yetiştirme Dönemi: Güz-Geç Güz
Boyut: 180 – 200 gr

• Bitkisi güçlü ve yarı kapalı yapıdadır, virüs dayanımlı çeşidimizdir.
• Çiçeklenmesi ve meyve tutumu çok iyidir.
• Meyveler koyu kırmızı renkte ve serttir.
• Meyveler hafif basık-yuvarlaktır.
• Güz üretimlerinde, sıcak dönemde meyve tutumu çok iyidir, verimi yüksektir.
• Kış üretimlerinde üst salkımlarda meyvede küçülme olmaz, yeşil omuz yapmaz.
• Domates Lekeli Solgunluk Virüsü, Nematod ve Domates Sarı Yaprak Kıvırcıklık Virüsüne toleranslı olması çeşit için önemli bir avantajdır.

Hastalık Dayanımları:
(HR) ToMV/VaVd /Fol:0,1/Lt
(IR) TSWV/TYLCV/MaMiMj

YOSRA 448 F1

Segment: Sırık Domates
Üretim Tipi: Açık Saha
Yetiştirme Dönemi: İlkbahar-Yaz
Boyut: 170-190 gr


• Verimi yüksek ve boğum araları kısadır.
• Meyve şekli hafif basık-yuvarlaktır.
• Çiçeklenme ve meyve tutumları iyi, olgun meyveler kırmızı ve serttir.
• Yeşil omuz yapmaz.
• İlkbahar ve açık saha üretimlerine uygun Export tip domates çeşidimizdir.
• Mersin, Bursa, Ankara ve Karadeniz bölgelerinde açık saha üretimlerine tavsiye edilmektedir.
• Cladosporium Domates Yaprak Küfü’ne dayanıklıdır.
• Çeşit örtü altı ilkbahar üretimlerine de tavsiye edildiği gibi Domates Sarı Yaprak Kıvırcıklık virüsüne ve Domates Lekeli Solgunluk virüsüne toleranslıdır.Hastalık Dayanımları:
(HR)ToMV/Va/Vd/Ff:1-5/Fol:0,1
(IR) TSWV/TYLCV

E15A.50619 F1

Segment: Sırık Domates
Üretim Tipi: Sera
Yetiştirme Dönemi: Güz- Geç Güz
Boyut: 180-210 gr


• Sağlıklı bitki gelişimi, kısa boğum araları ve yüksek verimi ile dikkati çekmektedir.
• Meyveleri oldukça sert ve kırmızıdır.
• Üstler de çiçeklenmesi ve meyve tutumu çok iyidir.
• Her salkımda 5-6 meyve tutmaktadır.
• Cladosporium Yaprak Küfün’e dayanıklıdır.
• Domates Lekeli Solgunluk Virüsü, Nematod’a ,Domates Sarı Yaprak Kıvırcıklık virüsüne toleranslıdır.Hastalık Dayanımları:
(HR) ToMV/VaVd/Ff:1-5/Fol:0,1
(IR) TYLCV/TSWV/ MaMiMj