Geleceğimiz, Geleceğiniz...

ESER F1 - Ag Tohum

ESER F1

ESER F1

Segment :Beith Alpha – (Mini Tip Hıyar)

Üretim Tipi: Sera

Yetiştirme Dönemi:Erken Güz, Güz

• Bitki orta güçte ve kısa boğum aralı olup her internotta 1-2 meyve vermektedir.
• Bitkisi yan dal gelişimi altta uzun üstte orta ve her yan dal’dan 2-3 meyve verebilmektedir.
• Bitki erkencidir. Sıcak dönem stres yaşamaz ve hasat aralığı oldukça kısadır.
• Bitki dengeli gelişme gösterir, sıcak dönemde bitki ve meyve performansı çok iyidir.
• Bitkisi erkek çiçek hiç görülmez.
• Meyve raf ömrü uzundur.

Hastalık Dayanımı:

(HR) Ccu CVYV 

(IR) CMV, Sf